Tue01192021

Last update06:16:45 pm

Back Home
贞人卜刻深宫。窥铸鼎、熊熊烈火红。识秦文雍穆,汉风浑迈;晋书雅韵,魏迹崎崇。唐萃精微,宋呈异彩,态朴明清时称雄。抚今古,问巨星凡几,绚烂苍穹?!